Translate

fredag 18 september 2015

Förtal och lågmärkeshandlingar


Läste kort om en flicka i 16-års åldern på Dagens Juridik, som öppnade ett konto i någon annan flickas namn och skrev kränkande saker om sig själv genom klasskompisens namn i syfte att få klasskompisen i dålig dager.

16-åringen dömdes för förtal. Det ger ändå en viss förståelse när tonåringar sysslar med den typen av lågmärken. Det är svårare att svälja när det handlar om medelålders människor, flera med barn, som utför exakt samma falska simpla handlingar på Internet. Helst ryggradslöst anonymt.

Själv har jag sett anonyma hittepåsignaturer skriva idiotiska saker och sedan kommer någon annan anonym och påstår att kommentarerna skulle komma från mig. Jag tror det förekommer lobbyister vars uppgift är att smutskasta andra på nätet.

Det har bland annat skett på ett forum som består av "Jämställdister" och en och annan sverigedemokrat. Den gruppen beskrivs mer här. En grupp som samtidigt sitter och lobbar för att det är synd om män, att våldtäkter påstås vara en förekommande överdrift i samhället och sympatiserar med enstaka som sprider pedofilvänliga åsikter.

Det media borde skriva mer om är bristen på vuxna förebilder på nätet, eftersom så många föräldrar tyvärr hänger på Flashback eller i kommentarsfält där de förtalar människor för fullt. I det perspektivet är det kanske inte så konstigt att vissa tonåringar beter sig som de gör. De har faktiskt inte själva valt sina föräldrar och visar föräldrarna sig vara usla förebilder, borde det vara en förmildrande omständighet, om inte juridiskt åtminstone moraliskt.

torsdag 10 september 2015

Politik i ett rättssystem är fel


Många inlämningsuppgifter, rättsfall, lagar, seminarium och föreläsningar utan egentlig tid att hinna läsa in sig. En liten nackdel om du ska jobba samtidigt. Om dygnet haft 12 timmar mer hade det varit välkommet. Igår eftermiddag berättade vår föreläsare under ett seminarium, om en middag kvällen före med jurister, där diskussionen hade blivit ganska stormig av oeniga röster.

Det hade vad jag förstått handlat om huruvida politiken får styra över lagarna, om det berör moral eller uppfattad rättvisa. Han menade, att politiken aldrig kan stå över samhällets rättsordning, för då får vi ett land som Ryssland.

Vår föreläsare exemplifierade hur veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala hade diskriminerat en grupp kvinnor som hade högsta betyg för att gynna en grupp män  med sämre betyg. Männen hade endast kommit in baserat på sitt kön.

SLU har Sveriges enda veterinärutbildning. Det krävs högsta betyg eller omdöme för att komma i fråga för antagning. SLU bestämde med stöd av högskoleförordningen, att när två eller flera som hade lika meritvärde skulle skiljekriteriet, "underrepresenterat kön" tillämpas.

I det här fallet var kvinnor överrepresenterade på veterinärskolan och fick därför stiga åt sidan. Under åren 2006 och 2007 blev resultatet att samtliga platser antagna blev män. Urvalet skedde dock genom en typ av lottning, som medförde att kvinnorna missgynnades. Andelen manliga sökande till veterinärprogrammet åren 2006 och 2007 var cirka 15 procent. Mannen gavs därför 85 procents chans att vinna lottningen mot kvinnan. Den som fick platsen ströks från listan och förfarandet upprepades tills alla utbildningsplatser var tillsatta.

Käranden - de kvinnliga gruppmedlemmarna med högsta omdöme som inte blev antagna utan slutade på reservplats väckte talan mot svaranden - Staten och justitiekanslern. Mål nummer: T-3552-09

Tingsrätten i Uppsala gjorde år 2009 följande bedömning:

"Förfarandet har haft mycket liten inverkan på jämställdheten såväl inom utbildningen som på arbetsmarknaden och har utgjort en avsevärt ingripande åtgärd mot de diskriminerade personerna. Under dessa förhållanden kan den i målet aktuella diskrimineringen inte anses utgöra sådan positiv särbehandling som är tillåten enligt artikel 141.4 i EG-fördraget och artikel 2.8 i likabehandlingsdirektivet. Den har därmed stått i strid med diskrimineringsförbudet i 7 § likabehandlingslagen."

De diskriminerade kvinnorna gavs 35 000 kronor vardera. Sveriges Lantbruksuniversitet ska trots skadeståndet ändå sagt sig fortsätta sin icke positiva särbehandling kommande år och var beredda att betala skadestånd om det skulle dömas igen. Vår föreläsare menade att regeringen borde gått in och bytt ut styrelsen eller skolan, när de bryter mot lagen, för annars får vi ett samhälle där politiken tar över lagarna och ett samhälle i kaos, om tillräckligt många tycker olika. Han kan nog ha en poäng där.

Sedan årsskiftet har vi fått en ny diskrimineringslag som kan straffa skolorna om de diskriminerar handikappade eller elever med särskilda behov. Det ska redan vara 500 anmälningar mot skolor för brister i särskilt stöd. Det är en annan typ av olika behandling, dock en diskriminering. I det här fallet handlar det även om hur resursfördelning till skolorna ser ut. Kan tänka mig att det kan vara svårt att alltid få fram speciallärare och specialundervisning utan tillräckligt många lärare eller specialutbildade sådana.