Translate

lördag 31 oktober 2015

Alla helgons dag - med döda som talar

Alla helgons dag ska vara minnesdag över våra nära, kära och döda och igår spökade det på Halloween. Småpojkar hade stoppat in skrämmande stirrande linser i ögonen och det ringdes på dörrarna, där barnen frågade efter "bus eller godis". Sture Johansson, en snickare i Värmland har dock i över 30 år varit verktyg för en verkligt död man, som talar genom hans kropp. Han minns själv ingenting av dessa monologer som kan pågå i upp till tre timmar och vill inte själv kalla sig för medium.

Den döda kallar sig Ambres och svarar på många av livets olösta gåtor, som meningen med livet, den totala kärleken, döden och vad som händer efter döden. Vi får lära oss att människans största problem är vår rädsla, som orsakar konflikter, krig och att vi inte lever fullt ut. De som inte skräms av döden kan även leva lyckligt fullt ut, för egentligen dör vi aldrig på riktigt får vi även till oss.

Sture Johanssons före detta fru tog med honom till en grupp som mediterade och han följde lydigt med utan större intresse, mer än att han då kunde få vila sig lite. Det var under ett av dessa meditationer på 70-talet, som en ande första gången talade genom snickaren Sture Johansson, som gått sju år i folkskola, hellre snickrar på sitt hus och jagar älg än mediterar.

Sture har inte samma kunskap vaken, som annars flödar ur honom när väl den döda Ambres talar genom honom. Han berättar hur alla stirrade på honom efter första gången någon tog över hans kropp och hur han spontant bad om ursäkt, då han trodde att han kanske hade snarkat till ganska rejält under meditationen. Det har hunnit komma både kändisar, läkare och företagsledare som velat komma och lyssna på denna 3000-årliga ande vid namn Ambres, som själv säger att han är död. Kanske är det en väldigt övertygande teater, eller så kanske det ligger en hel del i det som sägs, då Sture Johansson själv betraktat en del andra medium som bluffmakare. Välj själva. Lyssna och begrunda.

söndag 25 oktober 2015

Attraktionslagen - så får du den att verka till din fördel

Uppdaterat igen 2015-10-28

Min nymfparakit attraheras uppenbarligen av mig, som direkt efter min hemkomst från joggingtur flyger för att sätta sig på min axel. Har annars ikväll (igår kväll) läst 90 sidor ur Esther och Jerry Hicks bok, Attraktionslagen - så får du den att verka till din fördel. Troligen finns det en och annan som kan hävda att sanningshalten i boken haltar, då det inte finns direkt vetenskapliga belägg för lagen mer än din goda tro. Den beskriver dock mycket som verkar rimligt, logiskt, igenkännande och väldigt positivt.

Attraktionslagen handlar mycket kortfattat, om att de tankar som vi tillsammans med de känslor tanken förnimmer drar till sig de vi tänker. Om vi samtidigt har starka känslor kring tanken, ger det dragningskraft åt det hela. Det gäller såväl negativa tankar, om sådant vi inte uppskattar och önskar ha omkring oss, som positiva tankar över det vi älskar och önskar starkt. Många har säkert hört någon uttala,

- "Det blir bara en självuppfyllande profetia", när någon beklagar sig över att hon inte kommer få något arbete efter examen, någon bättre relation, större bostad, mer lön och så vidare. Teorin om attraktionslagen utvecklar den idén.

Något annat som kan göra attraktionslagen trovärdig är hur börsen på samma sätt speglar marknadens förväntningar. Köpa aktier har blivit mer vanligt de senaste åren, dels på grund av möjligheten att öppna så kallade Investeringssparkonton (ISK), med en mer fördelaktig skatt, dels för att avdragsmöjligheten på pensionssparandet har minskat.

Enligt vissa ekonomiska teorier, som teorin om rationella förväntningar av John Maynard Keynes ska aktiepriserna spegla marknadernas förväntningar om framtida vinster. Aktiekurserna ska spegla marknadens rationella förväntningar, om hur lönsamma aktier kommer att vara. Priserna stiger om företagen förväntas göra större vinster i framtiden, och priserna sjunker om vinsterna förväntas minska.

Börsens rörelser beror på att marknadens aktörer får tillgång till ny information som gör att de ändrar sin bedömning av en framtida lönsamhet. Det innebär inte att människors förväntningar alltid blir baserade på saklig kunskap, utan på vad de hört eller läst från andra, därmed blir ofta börsens upp- och nedgångar ganska irrationella.

Uppdaterat 2015-12-29
Läste nyss denna artikel på Affärsvärldens nättidning kring hur två läkarstudenter haussade upp aktiekursen på börsforum för att sedan kunna sälja sina egna när kursen ökade. De kan nu vänta åtal för ekobrott på tal om bedömningar som görs utan saklig kunskap.

I likhet med att det förekommer politiska lobbyister som sprider sin "lära" i sociala medier, förekommer även dessa under ekonomiska tidskrifter på nätet och hos finansiella forum där inte endast positiva omdömen sprids från professionella, utan även lekmän kring vissa bolags potentiella utveckling och dess vinster, vilket ibland speglas av att aktörerna säljer sina aktier och sålunda sänks aktiens värde.

När teorin om "könsmaktsordningen" backas upp av vinklad statistik kring hur kvinnor nedvärderas, snedfördelas, diskrimineras, misshandlas och även mördas, gynnar det givetvis inte kvinnan själv.

Det fanns många kloka ord i boken och några återfinns nedan:

"För att en situation ska förändras måste ni se den som ni skulle vilja ha den, istället för som den är."

Jag tänker på exempelvis teorin om könsmaktsordningen, som slår fast att kvinnan är underställd mannen. Det är alltså sett till ovan en mycket dålig teori att sprida ut, eftersom det drar till sig denna ordning och även skapar dessa förväntningar. Likaså gäller motsatt för en relativt nyskapad manlig grupp som ser sig som förtryckta av samhället. Möjligen kan det provocera en del, som starkt lever av och efter devisen, om ett permanent patriarkat, eller motsvarande ett manligt förtryck  när författaren i boken svarar på frågan, vad som ligger bakom rasistiska och religiösa fördomar med orden,

"Det verkar ofta som om det finns personer som inte tycker om vissa karaktärsdrag hos andra och gör sig skyldiga till fördomar i sitt ogillande av andra. Vi vill poängtera att det inte enbart är den som anklagas för fördomar som ger upphov till dessa. Oftare är det den som känner sig diskriminerad som är den skarpaste skaparen av upplevelsen. Det väsen som upplever att andra inte tycker om honom - på grund av religion, ras, kön, social status eller vad det än är, oavsett vilken anledningen är att han känner sig diskriminerad - gör det därför att hans uppmärksamhet på ämnet fördomar drar till sig problemen."

Likaså kan alla profetior på nätet kring invandringens negativa effekter, ökande omfattning och Sveriges kollaps av detsamma, enligt lagen om attraktionskraften skapa mer av dessa effekter när de sprids runt i sociala medier och papperstidningar. Vi kan alla t ex notera bränderna som förekommer av flyktingförläggningar idag.

New York Times skrev nyligen hur skolskjutningar efteråt, "smittar" av sig till nya liknande händelser, genom att andra tonåringar och ungdomar läser om dem på nätet och i tidningar, vilket får till följd att fler talar om och rent fysiskt härmar dem.

Sett från attraktionslagen innebär dessa upplysningar att tankar om dem, trots att de är negativa drar till sig mer av händelserna. USA har haft 142 skolskjutningar sedan år 2012 och igår hade Sverige sin första katastrof i Trollhättan, med en hemsk knivmassaker på en skola. Enligt attraktionslagen, bör varken jag eller andra kommunicera ut, eller sprida händelsen vidare om vi vill slippa mer av den.

När det gäller frågan vad som är mest moraliskt, att ge eller ta emot, som är aktuellt bland annat i frågan kring tiggeriet, så exemplifierar författaren att vi ger till behövande för vi känner sorg över dem och vår tanke är att den människan inte är kapabel att klara sig själv. Istället ska vi känna uppriktigt och tänka tanken på deras framgång och stora förmåga att klara av att hjälpa sig själva, vilket de till slut kommer känna av.

En manlig vän och musikkompositör ringde idag och vi kom att tala om kulturbidrag. Tydligen får kvinnor och utlänningar enklare bidrag när det kommer till musikarrangemang och -festivaler, vilket jag spontant tycker är nedlåtande och orättvist. Nedlåtande gentemot kvinnor och utlänningar och orättvist bidragsmässigt. Hade jag varit musiker och kvinna skulle jag inte velat bli sedd som mindre kompetent än en man, så jag behövde mer bidrag än en man i min konstutövning. Jag har svårt att förstå lobbying, om att kvinnor ska ses med ett större behov av handicap, som till exempel ges i golfvärlden, när det i musiken är ett kreativt skapande på lika villkor som inte har med könet att göra. 

Det vi enligt Attraktionslagen ska vara medvetna om är vårt inre vägledningssystem, där vi ska fokusera på det som vi känner inför våra tankar. Är det en negativ känsla, ska vi styra bort från den tanken. Det kan låta som att vi ska använda oss av ett strutsbeteende, dock hävdar författaren att själviskhet blir en förutsättning för att attrahera det som ger oss fördelar. Vi ska vara medvetna om att när vi tänker något negativt är vi i motsatsställning till det vi verkligen vill uppnå.

"Universum som svarar på tankarna du tänker, skiljer inte mellan en tanke som uppstått genom att du iakttagit verkligheten och en tanke som uppstått inne i ditt huvud. I båda fallen utgör tanken din attraktionspunkt - och om du fokuserat på den länge nog blir den din verklighet"


Vill vi ha en förändring till det bättre, ska vi alltså fokusera på starkt positiva tankar, utan begränsning av någon Jante-lag eller från andra, om det vi önskar se omkring oss själva. Kanske till tonerna av David Bowies låt Changes.
onsdag 21 oktober 2015

16-åriga Sonita rappar mot Sharia

När afghanska Sonita Alizadeh som 16-åring skulle giftas bort till en äldre man blev hennes överlevnadsknep att skapa en rapp-video, med låten: "Brides for Sale" som hon lade upp på You-Tube. Hennes mamma skulle få 9 000 amerikanska dollar för henne. Hon flyttade som liten från Afghanistan till Iran där hon själv lärde sig att läsa och skriva, för någon formell utbildning gavs inte utan uppehållstillstånd. Hon anmälde sig som 16-åring till en amerikansk musiktävling och vann 10 000 dollar som hon skickade till sin mor. Det var då hon förstod att hon kunde tjäna pengar som en pojke. Låten börjar med orden:

”Låt mig viska, så ingen hör att jag talar om att sälja flickor.
Min röst ska inte höras för den är emot sharia. Kvinnor måste hålla sig tysta... det är vår tradition”.tisdag 20 oktober 2015

Sälja ut barn utan deras tillåtelse

Jag har nu sett ett flertal gånger hur Ikano bank marknadsför sina tjänster i DN via ett gråtande barn och har stört mig över överträdelsen av barnets rättigheter.

Ett första hastigt intryck kan förstås skapa ett snabbt leende, som dock efter en längre syn kanske åtminstone får vissa, att undra vilka föräldrar, som tillåter att kränka sitt barn, genom att klä ut det i trista kläder, en ful peruk hon inte själv valt och få henne att gråta utan tröst, för att sedan fotografera henne. Dessutom troligen få betalt för bilden som sprids ut i stora dagstidningar. Och annonser i media är inte billiga.

Vissa kan naturligtvis hävda att barnet inte förstår vad som händer, eller vem som sedan får se henne. Men när hon sedan blir äldre och kan välja själv, så blir hon troligen inte så glad. Nu framgår inte hennes namn eller personuppgifter, så bilden bryter inte mot lagen. Det är däremot barnets vårdnadshavare som enligt föräldrabalken ska se till barnets bästa, att deras rättigheter inte kränks.
söndag 18 oktober 2015

Brister kring Sveriges religionsfrihet

Moské i Botkyrka
Talade med en kurdisk man idag som kommit till Sverige år 2003 och idag arbetade med undervisning med en utbildning i botten som matematiklärare och radiojournalist samt erfarenhet som chef över en radiostation i Kurdistan, där de fått utstå hot när de förde ut vad som hände vid demonstrationer och dylikt bland folket.

Flera kurdiska  journalister, författare och verksamma politiker har gripits av bland andra irakisk, iransk, syrisk och turkisk polis och därefter fängslats, torterats och avrättats.

Mannen var varken muslim eller kristen, utan sade sig vara ateist och att han motarbetat islam. Han berättade att moskéer i Sverige borde förbjudas, för där planerades och värvades det till IS.

Jag frågade om det inte bara var rykten och om han hade bevis för detta. Han visste att det skett i Moskéer i Botkyrka och Kista. Han hade talat med en Imam, som berättat att detta varit ett problem.

Jag frågade om han visste hur många som åkt från Sverige till IS och han sade att det varit 300 stycken, dock var dessa enligt honom inte svenskar utan utländska män.

Vi samtyckte att IS-soldater som åkt iväg från Sverige inte skulle få komma tillbaka till Sverige och få bostad och hjälp med uppehälle när de åkt över dit en gång. Rasmus Persson (C) kommunalråd i Örebro förslår i stället både terapi samt hjälp med arbete för hemvändande från IS. Den kurdiska mannen antydde även att det blev fel med Sveriges religionsfrihet när det gällde denna typ av islamister.

Det kan ju bli så att det blir en principsak och för att inte framstå som rasist, får inget negativt uttryckas kring något som har koppling till en främmande religion. Det blir förbjudet att uttrycka något negativt kring islam, för att inte kränka någon. Han berättade att kurtisaner hade demonstrerat mot Sveriges generositet kring tillbakavändande IS-terrorister och blivit ivägkörda av polis.

Han berättade att kvinnorna idag var starkare än männen i Kurdistan och varje våld mot kvinnor blev hårt bestraffat och att kvinnojourerna var mycket starka i landet.

I Svensk Tv-debatt berättar Rashid Musa, ordförande för svenska unga muslimer att det endast varit 80 som åkt iväg till IS för att delta i deras terrorism. Kristina Hedberg, programledare i svensk TV-debatt svarar att det ändå varit 50 stycken bara från Göteborg med 16 döda och 18 som kommit tillbaka och att det finns ett stort mörkertal. Rashid Musa svarar dock att det här inte har med islam att göra, utan att terrorister även finns i andra grupper och exemplifierade när européer åkt för att hjälpa till i kriget i Palestina. Något som Per Gudmundson protesterar mot och menar är en dålig jämförelse.

Hanna Wigh (SD) frågar Ashid med sin runda dialekt, - Fördömer du dem. Fördömer du dina medlemmar som åker? Ashid svarar att han fördömer all form av terroristbrott och svarar anklagande att hennes uttalanden är islamofobiska.

Åker män över till IS bör de ha förverkat sin rätt till plåster på såren och återinträde i Sverige baserat på lag om straff mot terroristbrott, med tanke på deras grova gärningar mot barn och vuxna.


fredag 16 oktober 2015

Ovärdiga handlingar, gruppdynamik och entreprenören

Jag studerar omvärlden
När jag idag kom ut från Skanstull:s T-bana, uppgång Allhelgonagatan och såg ut mot Götgatan stod brand-, polisbilar och ambulans vid en vit skåpbil och bakom den låg en mörkblå personbil kraschad och vält på sidan, så hjulen låg i luften. Utmed asfalten låg mängder av krossat glas som en man höll på att sopa upp. Gatan var blockerad av polisbilar åt bägge hållen.

Ambulanspersonal stod på skåpbilen och lyfte ut en skadad individ på bår från den mörkblå omkullvälta personbilen. Runtomkring stod människor och flera med stora kameror och sina Iphones och tryckte av fotografier. Det kändes lite ovärdigt och respektlöst. Skulle de lägga upp fotona på bloggar eller Facebook efteråt och låta något trafikoffer, utan egen medvetenhet bli granskad och diskuterad av okända människor på nätet. Påminde om filmscener där gamar kretsar i luften över någon döende människa i öknen.

En annan form av mänskligt agerande är när vissa individer väljer att handla i en
grupp utifrån gruppens preferenser, samtidigt som de utesluter sitt eget sunda förnuft. Det sista avgör när vissa människor gör sina val och kan ses på olika platser och områden, t ex hur människor agerar på Internet i kommentarsfält och på olika forum i samband med t ex politiska diskussioner.

Det är något som socialpsykologen Salomon Asch experiment redovisar. I experimentet får en försöksperson se en linje med en viss längd, för att strax därefter visas tre andra linjer. Av dessa är en lika lång, en är kortare och en är längre.

http://www.psykologifabriken.se/
Försökspersonen ska sedan berätta vilken, av de tre linjerna som är lika lång som den första. Först ska dock två andra ge sitt svar, därefter får försökspersonen säga sin mening. Det försökspersonen inte vet är att de två före är från forskarteamet och ljuger genom att peka ut fel linje.

Det anmärkningsvärda som påvisar grupptrycket är att försökspersonen i 75 % av fallen tvivlar på sig själv och gissar fel. Det är alltså normalt att överge sin egna åsikter när övriga gruppmedlemmar har en annan åsikt.  Det här fick journalisten Christoffer Ahlström förklarat för sig av psykologen Oskar Henriksson, när han fann att han i kommentarsfälten gav upp sin egna åsikter och istället anammade andras åsikter, kring hat mot damfotboll, politisk korrekthet och att Julian Assange utsatts för en häxprocess. Människans drift att passa in i mönstret och gruppen är starkare än att behålla de egna åsikterna för somliga.

När jag istället läser kring entreprenörer och deras vanligt förekommande egenskaper, så avviker de tydligen hellre, än följer strömmen på olika sätt. Författaren Grant Cardone har i över 25 år studerat entreprenörer och letat efter deras gemensamma egenskaper, vilka inte alltid ses positiva.

Är du en "Följa-John-typ"enligt Salomon Asch-experimentet ovan, som påverkas av gruppen åsikter, eller en med entreprenörsegenskaper enligt Grant Cardones 25-åriga studier, vilka kan vara enligt nedan och följande:

1) Du uppskattar inte status-Q och avskyr när inget nytt händer. Du har svårt att se varför saker och ting alltid ska göras på samma sätt, utan att någon ger dig en vettig förklaring.

2) Du blir lätt uttråkad och andra kan se dig som ett problem. Det är dock inget fel på dig, mer än att aktiviteter som inte motsvarar din potential inte blir tillräckligt utmanande. Bill Gates hoppade t ex av college och blev istället än av de rikaste.

3) Du har fått sparken. Att bara vara en liten del i systemet eller en kugge i hjulet blir svårt för dig, eftersom du vill skapa något som andra kan inspireras av och bidra till.

4) Du har blivit stämplad som rebell. Du vet att storhet ligger utanför linjerna av likformighet och tycker inte att politik, lagar och förordningar gäller dig.

5) Du har svårt för auktoriteter. Du har hela ditt liv stått emot auktoriteter som dina föräldrar, lärare och chefer.

6) Du vill förbättra allt. Du tittar alltid efter hur du kan göra saker och ting bättre. Vidare är du påstridig och delar fritt ut dina tankar och idéer till förbättring, trots att du inte blir tillfrågad.

7. Du är dålig på att kallprata. Det känns som ett slöseri med tid och gör dig bara obekväm.

8. Du har haft en jobbig uppväxt. Du kan ha fått mycket kritik, retats och även mobbats som barn eller tonåring. Detta har fått dig att vilja bevisa för världen att du verkligen är en kraft att räkna med.

9. Du kanske har blivit stämplad som besatt, eller med tvångsmässigt beteende eftersom, när du väl påbörjar något har du svårt att släppa taget.

10. Du har svårt att varva ner. Du kan inte sova på natten eftersom du inte kan stänga av dina tankar. En affärsidé kan även visa sig i drömmen. Nästa morgon finner du dig fortfarande slukad av tanken vilket distraherar dig från jobbet du ska utföra.


Möjligen blir de människor som inte anpassar sig efter andras åsikter, utan mer litar på sig själva, dem som blir mest påhoppade i kommentarsfält. Framförallt kvinnor som enligt normen för vissa även bör hålla sig lite tyst i bakgrunden, om de inte håller med övriga. De riskerar troligen fler blåmärken i kommentarsfälten. Men "tårarna torkar av sig själv" som den fantastiska sångerskan Amy Winehouse sjunger som tragiskt gick bort alldeles för tidigt vid en ålder av 28 år.onsdag 14 oktober 2015

Ett djupt politiskt samtal

Jag hamnade i en kortare dialog häromdagen, med en man som var ett par år äldre än mig, alltså omkring 27 år..;)

Lade först märke till hans åsikter som handlade ungefär, om att han minsann månade om kvinnor och inte ville låta stena dem som andra skulle kunna tänka sig.

Det blev en ganska kortvarig diskussion.

En SD-sympatisör, frågade jag leende.

SD, Självklart! Är du ISIS sympatisör, svarade han.

Jag tror inte att det finns några i landet som är ISIS- sympatisörer, svarade jag som påmindes över att en SD-sympatisör sannolikt tummat upp mitt företag på Facebook, från en annan Facebook-sida med en skapad krigare från Syrien.

Inte speciellt troligt att mina företagskunder finns i Syrien. Vissa tycks dock ha som policy att slänga ut till höger och vänster att andra, som inte uppskattar deras åsikter antingen är isis-krigare själva, eller deras sympatisörer.


Du sa inte nej, då är du en av dem som lagt en röst på att låta dessa isis soldater återkomma varpå våra fattiga pensionärer inte får mat. Tonåringar får tyvärr inte rösta men det får du.

Det låter verkligen som du matats med politisk propaganda, eller försöker köra med sådant mot mig, sade jag road. Alla som kommer hit är väl inte ISIS-anhängare. Skulle tro att de hellre är kvar och terroriserar övriga, eller dem som ännu inte är på flykt idag. Varför det finns fattiga pensionärer, bero inte på utlänningar, utan en rad andra faktorer som t ex att kvinnor varit hemma med barn, vilket inte gett dem några pensionspoäng.

- Du skrämmer mig med din okunskap  och du röstar till och med, aj,aj, sade han igen.

- Ok, så varför skulle inte pensionärer få mat om det kommer flyktingar till Sverige? 

Aj,aj, följer du inte nyheterna? Räkna...2000 st x kr...flyktingar varje dag. Systemet kollapsar, vilket har hänt i  flera kommuner. Nu måste du skärpa dig, sade han uppfordrande.

- Vilka kommuner då, frågade jag

- Som sagt, du följer inte med verkligheten, men har åsikter och röstar...aj,aj. Du måste söka själv på Google eller följa nyheterna.

- Och du vet inte vad du talar om för jag läser tidningen varje dag. Du har ingen chans att försöka trycka ner mig, så ansträng dig inte, sade jag som har lite svårt för sådana som försöker sätta sig på mig.

The End


Jag googlade förövrigt nyss på "kommuner som kollapsat av invandringen" och de forum som inte så förvånande kom upp högst på Google var "Avpixlat", "Flashback", "Petterssons blogg", "FriaTider" och katastrof-siaren "Cornucopia". Den sista har ibland gett ett intryck av att skriva, om hur man bäst bunkrar upp med nöd- provision och konserver vid den kommande katastrofen som ska inträffa. Ingen av dessa skribenter är väl egentligen några granskande journalister, dock finns det väldigt många som köper texter rakt av utan egen reflektion vilket är farligt i dagens förtalsfulla nätvärld.

måndag 12 oktober 2015

Ett alternativ till näthat

Min tidigare kurs tenterades av för en vecka sedan, så nu väntar jag in det förhoppningsvis super godkända resultatet. Allting balanseras och det är först när du haft mycket, som du inser vad skönt det är med lite mindre. Nästa kurs börjar först om ett par veckor, så nu är det bara jobb en period.

Har lyckats missa ett par bokade pass på gymmet, så jag har fått restriktioner. Får alltså inte boka pass under tre veckor utan bara gå dit och chansa att det finns plats. Tidigare blev jag superförbannad på dessa restriktioner, eftersom jag betalar för att få gå när jag vill. Nu orkar jag inte slösa energi på deras rutiner.

Det gör inte så mycket för då har jag varit ute och sprungit och fått upp konditionen istället. Har även börjat meditera någon gång var och varannan dag. Något som kan rekommenderas. I helgen stack jag spontant iväg och köpte indisk yoga-musik, rökelser och doftljus, så nu luktar det halvsött och lite spa-betonat hemma.

Meditation testade jag första gången när jag var omkring tjugo, efter att ha köpt en handbok hur man går tillväga. Sedan har det varit många, långa och olika uppehåll, så inget jag praktiserat regelbundet. Meditation har i varje fall enligt forskning flera gynnande effekter.

Bland annat har den visat, att den kan läka människor som lider av post-traumatisk stressymptom (PTSD). En studie på amerikanska soldater som stridit i Irak visade att transcendental meditation reducerade deras PTSD och deras depression med 50 % efter att de utövat TM i åtta veckor. Den undersökningen ska även bekräfta forskning som gjorts på vietnam-veteraner för 25 år sedan. Likaså försvann deras oro, depression och sömnproblem.

När vi av olika anledningar hamnar i stress på grund av arbete, livskriser och dylikt, stör det hjärnans produktion av "glädjehormonet" serotonin. Det påverkar inte endast vårt sinnestillstånd, utan kan bland annat vara grundorsak till migrän, oro, ilska, sömnsvårigheter, ätstörningar, alzheimers och alkoholberoende.  

Transcendering (djup meditation) sätter igång kroppens egen helande förmåga och får hjärnan att fungera normalt, vilket startar en naturlig ökning av serotoninproduktionen.

Så sätt på lite flummig musik, er själva blundande i en lotusställning och ge er lite extra serotonin i höstmörkret.

söndag 11 oktober 2015

Envis som en åsna..

Chabo ( feb.2004 - sept.2009)
När vi hade hund tidigare så mötte man alltid andra hundar och  deras ägare vare sig man önskade det eller inte. Det kunde vara människor som sökte kontakt och försökte få det att se ut, som om det var deras hundar som drogs mot mig och min hund när det egentligen var de som gärna ville småprata tidigt i gryningen.

Något som kunde vara en aning besvärande tidiga mornar, före frukost när du tilhör dem som vill vara tyst den första timmen och helst bara vill gå ut, så snabbt som möjligt för att den egna hunden ska får göra sin morgontoalett.

Jag hade en blandras mellan Rhodesian ridgeback och labrador. Han fick sin hastighet, snabbhet och sina jaktinstinkter från sin far som var Rhosedian ridgeback och den oerhört kärvänliga intill naiva sociala sidan från sin labrador till mor.

Han hälsade gärna glatt på alla från blottaren i busken, mannen på parkbänken till de närmaste i hemmet. Han gjorde ingen skillnad på folk och fä. Tyvärr fick han mycket ledsamt och helt oförberett 2009, före fem års ålder mjältcancer .

Under alla dessa dussintals promenader stötte man på många andra hundar och en ras av dessa var Jack Russels. Små hundar med ett oerhört uppblåst självförtroende, utan någon uppfattning över andra hundars överlägsenhet. När jag såg klippet från cyklisten som ställt sig framför en långtradare och vägrade flytta på sig i Jönköping mitt i rusningstrafiken slog mig likheten mellan honom och just den lilla hunden Jack Russel.


lördag 10 oktober 2015

Vem är du?

Studier kring människor och psykologi är intressant. Det kan vara både underhållande och lärorikt att observera människor och lista ut vilka de kan vara och varför de agerar som de gör ibland.

Det har hänt ett par enstaka gånger att jag tidigt någon lördagsmorgon slagit på TV:n för att se någon av Dr Phils olika debattprogram, där det ena par- eller familjeödet efter det andra slås upp och ofta lyckas intressera eller förvåna mig. Det kan vara par där mannen är otrogen eller där kvinnan får aggressiva utbrott, eller där tonårsdottern hotar modern med kniv, eller mer tragiska öden där styvmodern skickat iväg dottern utan pass till ett annat land för att bli av med henne.

Hittade ikväll ett par olika personlighetstyper från samma psykolog som håller i ovan nämnt program på Dr Phils hemsida, som beskrivs nedan. Kanske känner du igen dig själv i en eller flera av dem, eller möjligen hos någon omkring dig?

Igelkotts-personlighet 

Denna typ av personlighet går in i varje situation och förväntar sig att bli förolämpad. De är fast beslutna att hitta fel i någonting och allting som finns runt dem. Det har ingen betydelse vilken situation, utan de är snabba att ta varje handling och uttalande känslomässigt personligt. De har taggarna utåt. Om du försöker komma dem nära, så är det som att krama en igelkott. Det får personer omkring dem att hålla ett avstånd från denna personlighet. Omvärlden har upptäckt att en interaktion med dessa typer är en lose-lose-situation. Typiskt nog brukar denna personlighet klaga över att andra omkring dem är kyliga och de blir förbryllade över andras avståndstagande. Igelkotts-personligheten förstår inte att människor omkring dem svarar på deras eget beteende.

Om du vill veta om du är en Igelkotts-typ ska du svara på nedan frågor:

1.) Går människor på äggskal omkring dig, för att försäkra sig om att du inte får något ilsket utbrott?

2.) Känner du dig ofta defensiv oavsett vad andra försöker framföra till dig?

3.) Tycker du inte att din partner/vän kan göra någonting ordentligt?

4.) Hälsar du din partner/vän med problem vid dörren före ni hälsat?

5.) Är en kram av dig som att krama en igelkott?


Liten kyckling - personlighet

Världen går mot sitt slut och det vet dessa människor. Oavsett om de är på arbetet, hemma, i en relation eller det gäller ekonomin eller vädret - så är en kollaps överhängande.

Dessa människor är stressade och oroliga. De lever livet med svettiga handflator och går från den ena föreställande krisen till nästa. Andra finner deras drama tröttsamt och irriterande.

Finn ut om du är en liten kyckling-personlighet genom att svara på nedan frågor:


1.) Vaknar du upp flera gånger varje natt för att kontrollera ditt barn?

2.) Känner du att domedagen lurar runt hörnet?

3.) Föreställer du dig alltid värsta möjliga sceneriet?

4.) Irriterar din oro andra omkring dig?

5.) Känner du att du alltid har en kris att hantera?


Posera-/modell-personligheten


Denna personlighet skulle gärna kunna bli skyltdocka i ett butiksfönster. De agerar på det mest ytligt tänkbara sätt. De beter sig som om dumhet vore en dygd och ytlighet en gudomlighet. Deras mål är att se bättre ut än dig och låta dig veta det.

De spenderar den mesta tiden med att ställa sig i vinnande poser och använda falsk självkritik för att få komplimanger. Försöka få Modell-personligheter att känna sig säkra är som att fylla en bottenlös grop, eftersom de insisterar att greppa världen ytligt. Denna personlighet skapar en upplevelse av att de totalt saknar äkthet och närhet.

Svara på nedan frågor, för att finna ut om du är Posera-/modell-personlighet:

 1.) Använder du alltid make-up när du lämnar bostaden?

2.) Är din garderob endast full av märkeskläder?

3.) Försäkrar du dig om att hålla ut märket på din handväska eller märkesklocka hela tiden?

4.) När du går in i ett nytt rum - kontrollerar du då att du ser bättre ut än alla andra?

5.) Skulle du hellre dö, än bli upptäckt med kläder som har köpts i en billig affär?

6.) Skaffar du vänner, baserat på deras pengar, kontakter och prestige för att få dig att se bättre ut?


Gnäll-personligheten

Ingenting är bra för denna personlighet. Det är antingen för varmt eller för kallt. Det är för långt eller så de är för trötta - ja allt är för arbetsamt och som ordspråket (eng) säger, så skulle dessa människor, "Klaga om de blev hängda med ett nytt rep". Ingen bryr sig om eller uppmärksammar dem tillräckligt mycket. Livet är inte rättvist.

De har aldrig fått samma förutsättningar eller lika behandling som alla andra. Gnäll, gnäll, gnäll. Dessa människor upplever världen som väldigt plågsam och som en personlig prövning. Upplevelsen från människor runtomkring dem blir en känsla av att vilja slå till denna typ och skrika, - Håll tyst, och hantera det bara! Men allra mest - håll käften!torsdag 8 oktober 2015

Seriefigurer och fotograferade dockor kan räknas som barnporr


Dagens Juridik har i en panel med Stefan Wahlberg som programledare diskuterat huruvida barnpornografilagen ska ändras med tanke på Sveriges senaste största barnporrmål någonsin, där en man dömdes.

I målet ingick filmer både med övergrepp på verkliga barn och porslinsdockor. Maria Abrahamsson har i dagarna lagt en tredje likadan motion till riskdagen, där hon vill skala ner det förbjudna i lagen, som hon menar är skapad av någon form av moralpanik från 90-talet. 

Hon menar att det finns ett löjes skimmer över bilder och porslinsdockor som inte är verkliga som dock ändå visar upp något sexuellt av barnliknande skapelser. 

Maria Abrahamsson, jurist och riskdagsledamot (M) hävdar att dessa områden av icke fysiska barn tar bort tid för att bekämpa verkliga barns övergrepp. Hon nämner återigen att det finns en kvarleva av moralpanik i samhället. 

Susanne Eberstein, kammarrättsråd och riksdagsledamot (S) är av motsatt åsikt och menar att syftet med barnpornografilagen idag inte är att värna om enskilda barn, utan alla barn och att dessa har ett så högt skyddsvärde att lagen ska stå kvar intakt. Susanne Eberstein kontrar med, att på 70-talet ville man tillåta pedofili och ansåg att det var viktigt att barnen tidigt fick delta i sex. 

Det finns tre syften för att kriminalisera barnpornografi:

1) Den skulle kunna förleda barn att delta i sexuella aktiviteter
2) Barn skulle kunna få stå modell för sexuella bilder
3)Kränkande för barn i största allmänhet.

Maria Abramhamsson menade även att hon inte var så säker över att barn verkligen skulle kunna känna sig kränkta av barnpornografiobjekt eller bilder. Susanne Eberstein svarade med fast stämma att det faktiskt är vuxna som ska ta den bedömningen. Måste säga att Susannne Eberstein lät ganska sund och vettig oberoende av politisk färg.

Diskussioner med liknande åsikter som Maria Abrahamsson, med utrop om en påstådd moralpanik och att barn inte skulle fara illa av lite sex har förts ganska mycket och mer för ett par år sedan bland annat hos jämställdisterna, t ex hos journalisten Ingrid Carlqvist.

151008_VJ from Dagens Juridik on Vimeo.

söndag 4 oktober 2015

Svensk bloggare 10 000 kronor fattigare - dömd för förtal

Av bakgrunden framgår att en svensk man T.P med många besökare och mycket stor spridning av sina inlägg på sin privata blogg, den 2 december 2013 publicerat ett inlägg med titeln, "Umeåbo åtalas på urdu". I inlägget citeras en artikel från Västerbottens-kurirens nätupplaga, där det framgår att åtal väckts mot en 31-årig man i Umeå för ofredande av tre kvinnor och sexuellt ofredande av en fjärde kvinna samt att de kvinnorna krävt skadestånd av mannen mellan 5 000 kr och 7 000 kr. Mannens namn framgick dock inte i artikeln. Den åtalade mannen var T.M och namnet nämns istället på T.P:s blogg samt länkningar till den åtalade mannens Facebooksida.

T.P har i sin blogg även lagt ut ett fotografi på T.M som T.P hämtat från T.M:s Facebooksida som även var tillgänglig för andra Facebookanvändare. Inlägget innehöll sökorden "brottslighet", invandrare", "journalistik", "T.P (fullständigt namn), "Umeå".

"P tycker att mannen ser lite konstig ut för att vara Umeåbo som Västerbottens kuriren (länk) påstår att han är. Ändå konstigare blir det när det i åtalet står att han behöver tolkhjälp på urdu och att han är Pakistans medborgare, nåväl VK:s journalister kanske inte förstår svenska annars kunde man ju misstänka att de försöker dölja något. Den åtalades namn är T.M och här finns hans Facebook...(länk) och åtalet..(länk)."

T.P har ett omodererat kommentarsfält på sin blogg och samma dag inlägget lades ut skrevs kommentarer av tre olika besökare. Någon länkar till två Youtube klipp och insinuerar bland annat att T.P är jihad-krigare och en hängiven islamist och sålunda potentiell självmordsbombare.

Bloggägaren T.P läste kommentaren kort därefter och både kommentarer och inlägg finns kvar. T.M har yrkat att tingsrätten ska förplikta TP att betala honom 20 000 kronor i skadestånd samt att denna ska stå för ersättning av rättegångskostnader med 900 kr avseende ansökningsavgift.

Rättsfrågan

Frågan var huruvida T.P gjort sig skyldig till förtal enligt  5 kap. 1 § Brottsbalken, genom att skriva och publicera nedsättande inlägg om T.M. Likaså om han gjort sig skyldig till förtal genom att underlåta att ta bort en nedsättande kommentar skriven av tredje man om T.M på T.P:s blogg och i sådant fall åtminstone bedömas som medgärningsman till att sprida uppgifterna av kommentaren.

Domskälet

Motiveringen till domslutet är att pröva om T.P har gjort sig skyldig till förtal i brottsbalkens mening.
Enligt 5 kap.1 § första stycket brottsbalken föreligger förtal, om någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning.

I andra stycket i samma paragraf framgår dock att någon inte ska dömas för förtal om uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig, eller om det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den.

Tingsrätten anser att det var uppenbart att uppgifterna lämnades för att utsätta T.M för andras missaktning. Frågan är då om det var försvarligt att lämna uppgifterna och om det fanns skälig grund för dem. Försvarlighetsfrågan ska i princip prövas oberoende av den påtalade uppgiftens sanningsenlighet. Först när den bedömts kan en bedömning ske om den var sann och om det fanns skälig grund för den.

Försvarlighetsbedömningen innebär en avvägning mellan den enskildes intressen av skydd mot kränkande yttranden  och intresset av yttrandefrihet. T.M är inte en offentlig person varför uppgifter om honom har ett begränsat allmänintresse. Tingsrätten menar även att det inte handlade om grövre brottslighet, som T.M pekats ut för att ha begått.

I målet framgår även att det är ostridigt  att T.P underlät att ta bort kommentaren från bloggen, trots att han fått kännedom om den. En förutsättning för att bli ansvarig för förtal genom underlåtelse, att ta bort andras kommentarer är att den underlåtande har intagit  vad som brukar kallas en garantställning, det vill säga, att han på grund av sin ställning har haft en särskild skyldighet att hindra vidare spridning.

Garantansvaret för blogginnehavare anser Tingsrätten är uttömmande reglerat i 5 § lagen (1198:112)om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Bestämmelsen innefattar inte en skyldighet att ta bort meddelanden som innefattar förtal. Tingsrätten bedömer därför att T.P inte har en garantställning och sålunda inte kan dömas som medgärningsman för kommentaren. Här förs dock en juridisk diskussion om en skillnad mellan omodererade och modererade  kommentarsfält på bloggar. I det sista fallet har bloggägaren ett juridiskt ansvar, eftersom han själv väljer vad han släpper fram och sedan publicerar.


Domslut

T.M:s talan ogillas av ovanstående domskäl beträffande kommentaren från tredje man.
Tingsrätten dömer dock att T.P:s inlägg har inneburit en så allvarlig kränkning att T.M är berättigad till skadestånd, enligt skadeståndslagen 2 kap. 3 §.

Beträffande storleken på skadeståndet, så ska den bestämmas enligt 5 kap. 6 § skadeståndslagen, efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet.

Särskilt ska beaktas bland annat om handlingen varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet samt den spridning som uppgiften fått kan bedömas som en särskilt försvårande omständighet.

Skadestånd för förtal genom enskilda blogginlägg har i praxis varit 5 000 kr. I detta fall har inlägget funnits och spridits under närmare två års tid, T.P har dessutom vidgått att bloggen har ett stort antal besökare varje dag och att inlägget fått viss spridning i Umeå och landet i stort. Tingsrätten bedömer därför att 10 000 kronor är skäligt för T.P att betala till T.M.

Jag kan även tycka att vissa sanktioner såsom avstängning av förtalsbloggare ska ske när människor med många besökare samvetslöst och skadeglatt gärna förstör andras liv på nätet.

Under tiden som lagen mot kränkande förtal är ganska menlös och begränsad får vi trösta oss med att det finns lenande musik med bland annat Ella Henderson som sjunger Kygos - Here for you.

lördag 3 oktober 2015

Fler som öppnat ögonen kring sekter på nätet

Uppdaterat 2015-10-03.
Min debutbok, Bakom Dolda Ansikten, som en sekteristisk grupp på nätet gjorde sig besväret att i grupp simpelt svärta ner, handlar bland annat om sekter på Internet, som de på sätt och vis nästan iscensatte själva med sitt förtalsdrev och handlande.

Varför även gårdagens artikel från den 29 september,"De virtuella sekterna frodas i förvrängda fakta"av docent Heléne Lööw i Dagens Nyheter, om fenomenet sekter klingade välbekant. Lööw som likaså observerat debattklimatet på nätet med olika bestraffningar och hot från extremistiska grupper. Även Gunno Gunnmo, f.d. länspolismästare i Stockholm och Eric Rönnegård, f.d. polisintendent i Stockholm skriver i sin artikel, "Nazisternas uppvigling på hatsajter, som ett allvarligt hot mot demokratin och Sveriges inre säkerhet"på Dagens Juridik, och nämner Heléne Lööw:s beskrivning, av denna sekteristiska miljö, som förekommer på Internet och menar att den är ett hot mot demokratin.
Man med påse över huvudet förs bort av extremister
Jag fick tidigare en inbjudan, på Facebook via ett troligt kapat foto av en kvinna, till en kyrkogård i Stockholm en sen fredagskväll med bilder av gravstenar. Väldigt normalt.

Ungefär lika normalt som när de stal mitt företagsfoto och placerar en stor papperspåse på huvudet. Vad brukar människor få över huvudet som kidnappas eller ska avrättas, - Jo en papperspåse eller liknande över huvudet. Det är inte heller normalt att medelålders kvinnor försvarar den typen av slödder-handlingar utan att vara i en sektliknande gemenskap.

Det är små fega anonyma hot. Min bok, Bakom Dolda Ansikten kom till av att jag för några år sedan upptäckte en samling av forum och bloggar som hade en aggressiv debatteknik, lobbade för en normalisering av sex med barn och försökte förminska betydelsen av våldtäkter varvat med udda idéer kring feminister och andra mindre rumsrena åsikter. Från dem gällde anfall före attack. Du blev påhoppad och misstänkliggjord vid första besöket. Alla på dessa forum försvarade dessutom de sjuka påhoppen och det störda beteendet och vände det hela till att det var den som blev påhoppad som hade gjort något fel. Liknande tendenser syns hos sekter.

Hur ska dessa miljöer kunna förstås, frågar sig docent Heléne Lööw och svarar själv i sin artikel nedan:

"Ett sätt att betrakta dem är som i grunden sekteristiska miljöer. Sociologen Colin Campbell skapade på 1970-talet en teori om hur dessa miljöer kan förstås och tolkas, i ”The cult, the cultic milieu and secularization”. Sekteristiska miljöer är till sin natur oppositionella – en av kärnpunkterna är föreställningen att man är bärare av en dold och förtigen sanning. Detta skapar en värld där ledare och grupper kommer och går, men där kärngruppen, ”de övertygade”, består. De kan byta sekt och miljö i sin jakt på ”sanningen”, men de stannar kvar i den sekteristiska miljön i stort.
Före den digitala revolutionen existerade dessa i en sorts underjord, i form av olika tidningar, tidskrifter, bokförlag, smågrupper och gatuaktivism i folkvimlet. Om du mötte dessa världar skedde det oftast av en slump.
Allt detta förändrades med den moderna kommunikationsteknikens ankomst – på några sekunder är det möjligt att nå stora mängder människor och likasinnade identifieras och fångas in, nätmiljöer kan sättas upp på en eftermiddag, bilder och historier spridas med vindens hastighet över nätet.
Emellanåt utvecklas dessa nätmiljöer till virtuella sekter med faktaresistensen som kännemärke: all form av information som inte styrker den egna uppfattningen avvisas kategoriskt.
Det är i dessa miljöer som konspirationstänkandet frodas och människor successivt börjar uppfatta sig själva som bärare av en sorts ”stigmatiserad sanning”: är du inte med mig är du emot mig – en del av en konspiration, eller naiv, oupplyst, lurad. Ett särskilt språkbruk utvecklas, för att förstärka bilden av att de gör motstånd mot en sorts maktfullkomlig elit – med kodord som ”oppositionell” eller ”alternativ”. Alla samhällsfenomen som ogillas relateras till denna elit eller hemliga konspiratör.
I dessa miljöer utvecklas en mycket aggressiv debatteknik som i praktiken inte handlar om att debattera, utan om att stänga alla former av debatt. Att mala ner allt motstånd med alla till buds stående medel."